Uitgebreide collectie schilderijen 19e, 20e en 21e eeuw Taxaties Restauraties In- en verkoop      


Mesdag van Houten, S. Mesdag van Houten, Sientje 1834-1909

Mesdag van Houten, S. Mesdag van Houten, Sientje  1834-1909 Op 18 juni 1866 verlieten Sientje en Hendrik Willem Mesdag met hun tweejarige zoontje Klaas hun geboortestad Groningen om zich in Brussel te vestigen. Mesdag had het besluit genomen om zijn goede baan als effectenmakelaar op te geven en om zich geheel aan de schilderkunst te wijden. In Brussel kon hij via zijn neef Laurens Alma Tadema in de leer bij de beroemde landschapschilder Willem Roelofs. Het kunstenaarsmilieu waarin het echtpaar Mesdag terecht kwam-eerst Oosterbeek, vervolgens Brussel en Den Haag- was geheel nieuw voor ze, maar ze voelden zich er thuis en al gauw maakten zij prominent deel uit van van De schilders-bent, die zich later tot de Haagse School zou ontpoppen. Door het grote enthousiasme van haar echtgenoot en de inspirerende leefwereld waarin zij terecht was gekomen, begon Sientje met Mesdag mee te studeren. Hoewel in het begin sporadisch en met een zekere verlegenheid, gaf de dood van hun zoontje Klaas in 1871 de doorslag om zich professioneel met schilderen bezig te gaan houden. Sientje heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandig schilderes en neemt een significante plaats in binnen het Haagse kunstenaarsmilieu aan het einde van de 19e eeuw. Ze is veel meer geweest dan de echtgenote van de beroemde zeeschilder, achter wiens forse gestalte haar reputatie als kunstenares onvoldoende tot haar recht is gekomen. Dat lag niet aan Hendrik Willem, integendeel. Tussen beide kunstenaars was sprake van een grote collegialiteit. Ze erkenden elkaar elk in hun eigen specialisme. Collegiaal waren zij eveneens bij de vorming van de belangrijke collectie die zij in 1903 aan de Staat nalieten, en in de vooraanstaande positie die zij in het Haagse kunstleven hebben ingenomen. Sientje wijdde haar leven aan de kunst en werd niet alleen gewaardeerd om haar karakteristieke schilderijen en aquarellen, maar evenzeer om haar vriendelijke bescheiden persoonlijkheid. Vanzelfsprekend is Mesdag van invloed geweest op Sientjes werk en en had zijn positie binnen het Haagse kunstcircuit consequenties voor haar. Aangezien zij beiden dezelfde soort schildersproblemen hadden, voorzagen zij elkaar dikwijls van commentaar. Niet alleen het Zuid-Hollandse kustgebied koos Sientje tot onderwerp, zij voelde zich ook sterk aangetrokken tot de bossen en de heiden van de Veluwe en Drente. Na haar kennismaking met de Veluwe in 1866, is Sientje er in haar verdere leven vele malen teruggekeerd. Zij was erg gecharmeerd van de natuur en de mensen uit de streek. Sientje had vaak een grote schilderskist mee, die zij voor zich neer kon zetten, zodat zij makkelijk buiten kon werken. Thuis gekomen maakte zij een ondertekening op doek, aan de hand van geschikte schetsen. Vervolgens bracht zij de verf op.

Naar de collectie

 

   
Gasselterweg 1   9514 BK   Gasselternijveen    T 0599 - 513 340